27 Mar

Varmt välkommen till Tjörns kultur- och teaterförenings årsmöte 2018!

Vi träffas på Billströmska folkhögskolan i Vita salongen (lokalen som ligger intill matsalen).
Din anmälan mejlas till tjorn@riksteatern.se

Passa också på att anmäl ditt intresse för en plats i styrelsen. Var med och påverka vilka föreställningar som vi ska visa på Tjörn!

Inför årsmötet 2018 har det blivit 4 platser lediga i styrelsen;
en suppleant (1 år),
en adjungerad plats för Dramasektionen (1 år)
och valberedning (gärna två personer) (2år)

Mejla gärna din intresseanmälan: tjorn@riksteatern.se
så återkommer vi till dig med mer information

Välkommen!
/Styrelsen

Information om arrangemanget:

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Godkännande av mötets utlysande
§4 Val av årsmötets ordförande
§5 Val av årsmötets protokollförare
§6 Val av årsmötets justerare, tillika rösträknare
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
§8 Ekonomisk berättelse och revisionens berättelse för 2017
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Val av årets styrelse
§11 Val av revisor
§12 Val av revisorsuppleant
§13 Val av årets valberedning
§14 Övriga frågor
§15 Mötets avslutande

Efter årsmötet håller den nya styrelsen ett konstituerande styrelsemöte.

Datum: 2018-03-27

Tid: 19:00

Plats: Kållekärr, Billströmska Folkhögskolan, Vita Salongen (in